Persbericht Live&Close uitvaart uitzending

PERSBERICHT   –    ELSPEET 8 april 2020

In Onze Gedachten BV start met  Live&Close uitvaart-TV

De website www.inonzegedachten.nl is in maart 2020 online gegaan met als primaire doelstelling een herdenkingsplatform te zijn dat geen reclames toont, geen gegevens verkoopt en de gebruikers volledig zelf de keuze laat in hoe en wat ze als herinneringen willen delen en ook met wie ze dat willen doen.

Daarnaast worden services aangeboden als een persoonlijke afscheidsfilm, herdenkingsfilm, en een radio-herdenkingsprogramma. Nieuw is de mogelijkheid om in deze tijden van Corona/Covid19 regelgeving een uitvaart rechtstreeks en vooral  ‘close’ te kunnen bijwonen.

Waar sommige uitvaartcentra alleen de mogelijkheid bieden voor het bekijken van een live stream vanuit de aula, zet IOG een daarvoor opgeleide cameraman in die – met inachtneming van alle Covid19 regels – als het ware de ogen en oren is van een aanwezig familielid op de voorste rij. Dit om de kijker het gevoel te geven dat hij of zij er echt bij is. De beeldkwaliteit van de uitzending is daarom ook hoog.
Voorafgaand  heeft de cliënt of uitvaartbegeleider  al kunnen aangeven wat hij of zij graag in de live-uitzending geïncludeerd wil hebben en wat niet. Daarbij zal de cameraman iedere inbreuk op de privacy van aanwezigen zorgvuldig vermijden.

De Live&Close’ uitzending wordt als live-stream  getoond op een met een wachtwoord afgeschermd besloten tv-kanaal. Op dat gepersonifieerde kanaal kunnen genodigden wereldwijd meekijken en ook een persoonlijke boodschap en/of condoleance achterlaten. De uitzending blijft een maand op datzelfde kanaal beschikbaar en kan ook desgewenst opgenomen worden in een zogeheten ‘Memorial’,  in het herdenkingsdeel van de website.

In Onze Gedachten BV wil deze nieuwe dienst vooral samen met professionele uitvaartbegeleiders en ondernemingen gaan aanbieden. Er hoeft dankzij een gedegen voortraject op het moment van de uitvaart zelf  geen contact te zijn tussen de cameraman & crew op locatie en de  opdrachtgever. Deze zijn volledig selfsupporting. Vanzelfsprekend kan er desgewenst gewoon wel onderling gecommuniceerd worden.
De prijsstelling is vanaf € 620 excl. / € 750.- incl. BTW voor een standaard uitzending tot 45 minuten

Meer informatie over deze dienst vindt  u op de  onderstaand links:

_________________________________________________________________________________

noot voor de redactie (niet voor publicatie):  Op onderstaande link kunt u een A4 leaflet  downloaden met de uitgewerkte propositie.  Ook dit persbericht is als pdf downloadbaar https://inonzegedachten.nl/meer-info