Persoonlijke contactgegevens contact en downloadbare informatie

Als u de ssamenvatting van de Live&Close uitzending van een uitvaart op een besloten Tv-kanaal als een  pdf wilt downloaden. Klik dan op de button rechts.

Als u het persbericht over de Live&Close uitzending van een uitvaart als een pdf wilt downloaden. Klik dan op de button rechts.

Voor interviews, aanvullende informatie of beeldmateriaal ter illustratie en om de mogelijkheden tot een samenwerking te bespreken, wordt u van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Erik Vermij.

Wij willen uItvaartverzorgers en uitvaartondernemers vragen onze informatie met hun cliënten te delen. Op onze beurt zullen wij deze dan opnemen in de partnersectie van onze website. Onze hoofdactviteiten zijn:
* De mogelijkheid om veilig en kosteloos online herinneringen (Memorials) te delen.
* De mogelijkheid om een Live&Close uitvaart tv-uitzending door ons te laten verzorgen.
* De mogelijkheid om diverse herdenkingsmedia zoals een afscheidsfilm, herinneringsfilm of radio-herdenkingsprogramma door ons te laten verzorgen.

Kaartje RGB