moodz-18

Herinneren hoort bij het leven

HERINNEREN, (herinnerde, heeft herinnerd), weder te binnen brengen, in het geheugen terugroepen ik zal u het gebeurde herinneren; — doen gedenken aan ik herinnerde hem aan zijne belofte; — zich herinneren, zich iets voor den geest halen, het zich voorstellen ik herinner mij dat tooneel nog levendig; herinnert ge u dien dag nog ?; kunt ge u hem nog herinneren ?; — gedenken hij moet zich mijner dikwijls herinnerd hebben; herinner u, dat ge een edelman zijt.

Bij een groot verlies zijn herinneringen iemands meest waardevolle bezit. Want wie je ook kwijtraakt in het leven, dat wat over hem of haar in je geheugen gegrift is, zal blijven. En zolang je een vriend of familielid nog herinnert, zal hij nooit helemaal verdwenen zijn. Soms is zo iemand voor even weer heel dichtbij door de verhalen die je kent of hoort. En dat is eigenlijk iets magisch. Herinneringen – de leuke, mooie, warme en soms ook de wat minder prettige – zijn daarom een zeer kostbaar goed.