Een nieuw fenomeen: de ‘deathfluencer’

Al ruim een jaar bevinden we ons in een pandemie en dat doet iets met ons als mens.
We zijn ons steeds vaker al op jonge leeftijd bewust van het gegeven dat het leven iets ‘eindigs’ is. Waar velen vroeger ‘De dood’ parkeerden naar ‘iets van later’, waar je je nog niet druk om hoefde te maken, heeft deze tijd ervoor gezorgd dat er een nieuwe vorm van bewustwording omtrent de eindigheid van leven is gekomen. De pandemie is niet alleen vervelend, maar voor sommigen zelfs levensontwrichtend. Het feit dat we de dood niet meer wegstoppen ver achterin ons hoofd en er openlijk over nadenken, is als winst te beschouwen.
We bevinden ons in een collectieve angst en dit besef heeft ook op het gebied van de zogenaamde ‘influencer’ een bepaalde nieuwe trend teweeg gebracht. Zo is er sinds kort het fenomeen van de ’deathfluencer’: de influencer die je meeneemt in alles wat met ‘de dood’ te maken heeft.

De term deathfluencer is uit Amerika komen overwaaien en daarmee wordt bedoeld: mensen met een groot Social Media – bereik, die allemaal iets doen om vernieuwde manieren te bedenken over ‘hoe om te gaan met de dood. ’

Eén van deze deathfluencers is de Nederlandse Claudia Crobatia. Zij benadrukt in haar vlogs op youtube de schoonheid en de geschiedenis die verborgen ligt in graven. Mede door een begraafplaats te bezoeken, kun je aan de inscriptie van een grafsteen soms achterhalen, wie er geleefd heeft en wie deze persoon was. Eigenlijk kan een bezoek aan een graf van mensen die je niet kent, gezien worden als een postuum eerbetoon aan hen, die hun hele leven hier op aarde volbracht hebben. Maar Claudia’s interesse in ‘De dood’ is groter. Zo lanceert ze binnenkort met de website ‘als de dood’ waarin ze de angst voor de dood gaat onderzoeken.

Wat is er veranderd sinds het begin van de Corona-pandemie?

‘We hebben eigenlijk een collectieve deathscare (doodsangst, redactie ) meegemaakt. Waar je normaal gesproken alleen met de dood wordt geconfronteerd als het zich in je omgeving voordoet, dus als bijvoorbeeld in je familie overlijdt, of als je zelf wordt geconfronteerd met ziekte bijvoorbeeld, daar is het nu op een wereldwijde schaal gebeurd. Maar daarom is het ook het ultieme moment om na te gaan voor jezelf, wat het voor je kan betekenen en hoe je ermee om kan gaan’, aldus Claudia Crobatia

Heb je bepaalde tips hoe je ermee om kunt gaan?

‘Ja! Vooral de confrontatie met de sterfelijkheid aan gaan, dus niet alleen maar uit de weg gaan… wegstoppen (…) maar door het juist wel te doen en te kijken: hoe zie ik het voor me, wat zou het voor mij kunnen betekenen?’

Bezoek je overal begraafplaatsen?

‘Zeker als ik in het buitenland ben, dan bezoek ik daar heel graag ook begraafplaatsen, waar ik ook ben … en dan is het voor mij een soort van uitje. Ja, ik vind het leuk en interessant om dit soort plekken te bezoeken’

Heb je altijd al interesse voor de dood gehad?

‘Ik denk echt dat ik van kleins af aan de fascinatie en interesse in het onderwerp heb gehad. Ik probeer er wel balans in te houden en dfat betekent dat ik er niet iedere keer heel erg diep op in ga.’

Kun je niet beter een site over iets positievers beginnen , bijvoorbeeld huwelijken of zo?

‘Er zit een grote overeenkomst tussen een huwelijk en een begrafenis. Uiteindelijk gaat het allebei over hetzelfde: het vieren van het leven.’

Meer informatie vindt u op www.claudiacrobatia.com en www.alsdedood.nl (na lancering)